Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
mandag, den 21. februar 2022, kl. 19.00 
Generalforsamlingen afholdes i klubben lokaler

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, herefter

  1. Oplæsning af dagsorden

  2. Kontrol af stemmeberettigede

 2. Formandens beretning v/Søren Vestergaard

 3. Kasserens beretning v/Kenneth Nielsen / Marting Bjørnvig

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelse og suppleanter, på valg:

 • Formand: Søren Vestergaard (for 2 år) (på valg – genopstiller)

 • Næstformand: Martin Bjørnvig (ikke på valg)

 • Kasserer: Kenneth Nielsen (for 2 år) (på valg – genopstiller)

 • Bestyrelsesmedlem: Jim Hansen (på valg – genopstiller)

 • Bestyrelsesmedlem: Kenneth Husum (på valg – genopstiller)

 • Bestyrelsesmedlem: Esben Ruben Bendixen (på valg – genopstiller)

 • Sekretær: Jeppe Buhl (for 2 år) (ikke på valg)

 • Suppleant (for 1 år): Thomas D.S (på valg)

 • Suppleant (for 1 år): Dan Lange (på valg)

 1. Valg af Bilagskontrollant

 2. Eventuelt

Silkeborg Judoklub
Formand Søren Vestergård